Border Town Cruisers BTC styret 2013

Medlems nr

Navn

Styreverv 2010

 
1

Olav Schulstad

President

47

Geir Bakken

Vice-President

102

Tore Rønning

Kasserer

133

Per-Olof Sundbäck

Cruiseansvarlig

 

64

John Marius Hedum

Baransvarlig

135

Bjørn Cederlund

Styremedlem

104

Peter Lundin

Styremedlem

 

Øvrige medlemmer 2013

Medlems nr

Navn

2

Tom Wiggo Bjerknes

4

Trond Billingsø

20

Jeanette M. Bjerknes

28

Kjetil Bakås

30

Bjørn Digernes

31

Ole Trandem

39

Mads Ivar Kirkeberg

41

Geir Gerhardsen  * Æresmedlem *

45

Kjell Wilsberg

49

Cato Pettersen

55

Tormod Olsen

58

Kanya Olsen

66

Stine Bakken

68

Stefan Grønnerud

72

Jarle Grimstvedt

77 Eva Wilsberg
80 Line Rønning
90 Torill Hansen
91 Kjell Hansen
93 Tor Aarstad
95 Odd Moen
96 Ragnhild Gusterudmoen
103 Bente Dammen
105 Emil Lundin
108 Stefan Bergvall
112 Åshild Høiby Johansen
113 Oddhild Grønnerud
115 Johnny Bekkengen
116 Oddny Fjeld
128 Tone Pettersen
134 Berit Karlsson
136 Titti Lätt
140 Lars Nilsson
141 Ann Kristin Nilsson
146 Roy Ellingsrud
148 Øyvind Hansrud
153 Rune Haugen
154 Sonja Larsen
155 Thor Thue
156 Nina Thue
157 Göran Bengtsson
158 Ole Johansen
159 Tor Eivind Brenna
160 Stein Ove Skarnes
161 Lene Skarnes
162 Stephan Aurbakken
163 Ann Christin Larsen
164 Miriam Oleniusen
165 Geir Olav Bentengen
166 Hege Norkvist
167 Morten Heiaas
168 Kari Nitteberg
169 Gudrun Ferkingstad
170 Martin Nilsson