Ex medlemsbiler

Biler som har vært i klubben, hvor bilen er solgt eller eier ikke er aktiv lenger.

            Ford                            1931

            Chevy                        1939

            Ford                            1949

            Chevy                         1952

            Chevy                                       1954

            Buick                          1956

            Dodge                                                     1956

            Chevy                                         1957

            Chrysler                     1957

            Buick                           1959

            Imperial                     1960

            Chevy                          1964

            Lincoln                        1964

            Buick                           1965

            Chevy                                         1965

           Chrysler                                       1965

            Dodge                                                        1965

            Oldsmobile                1965

                          Pontiac                                                   1965

            Dodge                                                        1966

            Dodge                                                        1966

            Ford                              1966

            Ford                              1966

            Ford                              1966

            Ford                              1966

            Chevy                                         1966

            Plymouth                              1966

            Buick                            1967

            Chevy                          1967

            Oldsmobile                1967

            Cadillac                                 1968

           Chevy                                           1968

           Chevy                                            1968

                    Chevy                                          1969

            Pontiac                                      1968

            Chevy                           1969

            Pontiac                                       1969

            Pontiac                                       1969

            Cadillac                                  1970

            Cadillac                                  1970

            Dodge                                                             1970

            Oldsmobile                  1971

             Mercury                      1970

             Cadillac                                  1972

             Chevy                                     1973

             Cadillac                               1974

             Chevy                                     1974

             Chevy                                     1974

            Pontiac                                          1975

             AMC                                                   1976

             Pontiac                                      1979

              Dodge                                                  1987

             Chevy                                     1997

            Dodge                                                      2003

 

Tilbake