Aktive medlemsbiler

Biler som er tilknyttet klubben pr. d.d.
Det er biler som er i daglig drift, og biler som er under restaurering eller ombygging.

            Oldsmobile              1941

            Ford                            1946

            Oldsmobile             1947

            Ford                            1949

            DeSoto                                     1951

            Chevy                                        1955

           Buick                           1956

           Mercury                     1956

            Oldsmobile                   1956

            GMC                           1949

                       Chevy                         1958

            Ford                             1958

            Oldsmobile                1958

                          Chevy                                                           1959

                          Oldsmobile                                  1959

                          Pontiac                                                   1960

            Buick                           1965

            Pontiac                                           1965

            Ford                             1966

            Pontiac                                             1966

           Chevy                                           1968

           Chevy                                           1968

            Ford                              1968

            Mercury                      1968

              Chevy                                              1969

            Pontiac                                       1969

            Pontiac                                       1969

            Buick                            1970

            Oldsmobile                  1971

            Buick                             1973

            Ford                                           1968

            Oldsmobile                  1973

            Pontiac                                        1974

            Pontiac                                        1977

            Oldsmobile                      1980

            Chevy                                             1981

 

Ex medlemsbiler

Biler som har vært i klubben, hvor bilen er solgt eller eier ikke er aktiv lenger finner du her.

 

Tilbake