Dødsfall
Æresmedlem i BTC , Geir Gerhardsen, døde 18.09.2013, 64 år gammel.
Han var tidlig med i Bordertown Cruisers, og hadde også egen bil en periode
til tross for at synet var sviktende og han var avhengig av sjåfør.
Den blå Buicken var ofte å se på de lokale cruisene som klubben arrangerte.Våre tanker går til de pårørende i en tung stund, og vår dypeste medfølelse i sorgen
.

Hvil i fred Geir, du vil bli dypt savnet.

Tilbake