BTC påske grilling 21.april 2011.

BTC arrangerte påske grilling med mye AmCar snakk skjærtorsdag 21.april.
BTC takker alle fremmøtte for en hyggelig ettermiddag,
og minner om at det er mulighet for å be med seg venner og kjente til våre arrangementer!!!

 

  

 

  

 

  

 

  

 

TILBAKE