Dødsfall
Styremedlem og cruise ansvarlig i BTC gjennom flere år, Bjørn Lorentzen, døde 29.12.2011, 63 år gammel.
Han var et stort lyspunkt i Bordertown Cruisers, og tross sitt handikap så var han med på
de fleste arrangement klubben hadde/deltok på.
Han var også en pådriver slik at våre lokaler i dag er blitt veldig handikap vennlige.
Våre tanker går til de pårørende i en tung stund, og vår dypeste medfølelse i sorgen
.

Hvil i fred Bjørn, du vil bli dypt savnet.

Tilbake