BTC cruise til Arvika Yankee Car Meet 24.juli 2010.

BTC arrangerte felles cruising til en av nabo klubbene
våre på svensk side, Arvika Yankee Car Club, og deres Arvika Yankee Car Meet 2010.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

TILBAKE