AmCar besøker ACC Glåmdal 5. august 2010.

ACC Glåmdal fikk besøk fra moderklubben AmCar Norge den 5.august 2010,
og i den forbindelse var BTC invitert som gjester.

BTC arrangerte i den forbindelse en felles cruise fra Spinneriet til Kongsvinger.

Det var seks biler som startet fra Spinneriet, og flere medlemmer stilte direkte på Kongsvinger.

Til sammen møtte det 31 biler til møtet med AmCar.

ACC Glåmdal bød på pizza, og det ble holdt informasjon fra ACC Glåmdal om klubbens aktiviteter.

AmCar ved Asbjørn Johansen og Harry Kjernsli holdt et lengre innlegg om anbefalt drift og

anbefalinger for klubbene for å gjøre amcar og miljøet rundt attraktivt, bl.a. for ny rekruttering.

Vi takker ACC Glåmdal og AmCar Norge for et hyggelig og lærerikt treff.

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

TILBAKE