BTC Årsfest 6.november 2010.

Lørdag den 6. november arrangerte BTC Årsmøte, med påfølgende

Årsfest for fullverdige og støtte medlemmer.

Årsmøtet åpnet kvelden med en ganske for året kort saksliste til behandling og det ble kun vedtatt

noen mindre endringer i klubbens regelverk, men en stor endring ble vedtatt og det
er innmelding i AmCar Norge.

BTC takker styret, medlemmer og besøkende for en hyggelig kveld!!!

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

TILBAKE