Magnor dagen 29.august 2009.

BTC hadde egen stand på Magnor dagen, men pga diverse årsaker var mange
av de aktive medlemmene i klubben indisponible.
Vi fikk derimot bra hjelp til å fylle plassene av vår nabo klubb Arvika Yankee Car Club
 som stilte med 10 AmCars (se deres blogg fra turen her).
 

  

 

  

 

  

 

  

 

TILBAKE