Buick Electra 225 Convertible

1970

Eier: Stefan og Oddhild Grønnerud

Medlnr: 68 og 113

Eiers hjemmeside.

Bilen har en 455 cui BB på 370 bhp, orginal urørt bil.

Info fra ACC Glåmdal sine sider om denne bilen

Herlig fullsize som Frank Engh i ACC Glåmdal kjøpte i 2004.

Sommeren 2006 solgte Frank bilen til Stefan Grønnerud. Fint at en slik flott bil blir værende i distriktet.

Tilbake